การสร้างสัมพันธภาพ

ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น

 

สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ บางคู่เกิดขึ้นเป็นแค่เพียงความรู้จัก บางคู่เป็นความสนิทสนม กลายเป็นเพื่อนรัก คู่รัก หรือคู่สมรส บางคู่สัมพันธภาพมีอันต้องสิ้นสุดลง ด้วยความเบื่อหน่ายหรือทุกข์ใจ ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จะเริ่มต้นและดำเนิน ไปอย่างลึกซึ้ง หรือมีอันต้องสิ้นสุดลงนั้น ขึ้นกับทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างกัน
การเริ่มต้นของสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จนสัมพันธภาพนั้นได้พัฒนาต่อไปเป็นความแน่นแฟ้นลึกซึ้ง และรักษาให้สัมพันธภาพ อันดีนี้ยั่งยืนตลอดไป ไม่ใช่เรื่องง่าย หากแต่จะต้องอาศัยทักษะที่สำคัญหลายประการด้วยกัน ซึ่งทักษะแห่งการสร้าง สัมพันธภาพ ที่ดีต่อกันนี้ มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เอง แต่จะต้องอาศัยการฝึกฝนหรือฝึกหัด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ทักษะการสร้าง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ มิตรภาพจะก่อเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยเวลา ความพยายาม และทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน

3 วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน
1. เบนความสนใจออกจากตัวเอง
คน ที่สนใจอยู่แต่ตัวเอง เวลาติดต่อกับคนอื่นยากที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ยาวนาน แต่ถ้าคุณเริ่มให้ความสนใจผู้อื่น โอกาสของสายสัมพันธ์อันดีจะเกิดเพิ่มอีกมาก
2. แคร์เขาให้มาก
ความ ชำนาญ ความสามารถ ความรู้ทั้งหลายในโลกนี้ไม่สามารถประทับใจคนได้มากไปกว่าความเอื้ออาทรที่ บริสุทธิ์จากใจจริง ถ้าคุณต้องการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี ก่อนอื่นให้ความเอื้ออาทรต่อคนที่คุณติดต่อเขาเสียก่อน
3. รู้จักเขาให้มาก
ไม่ มีอะไรที่จะให้ผลทางบวกต่อผู้อื่นได้มากกว่าการรู้และจดจำเรื่องราวของ เขา การรู้จักเขาให้มากเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณแคร์เขา และช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ได้ยาวนาน